ป้ายกำกับ: แตกต่างด้วยการตกแต่งร้านค้า

การสร้างจุดขายโดยสร้างความแตกต่าง

การสร้างจุดขาย ผู้ประกอบการร้านค้านั้นต้องวิเคราะห์หาจุดเด่น สร้างเอกลักษณ์ให้ร้านค้าแตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อให้ลูกค้าจดจำ เกิดความประทับใจ และมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดขายของร้านค้าเพิ่มจากลูกค้าเดิม และลูกค้ารายใหม่

เทคนิคการสร้างจุดขายโดยสร้างความแตกต่าง (ทั้งนี้ควรพิจารณาจากความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละทำเล)

1. แตกต่างด้วย “สินค้าและบริการ” เพิ่มสินค้าและบริการที่แตกต่างจากร้านอื่น โดยเลือกสินค้าที่ใหม่ มีคุณภาพได้มาตรฐาน และราคายุติธรรม เป็นที่ต้องการของตลาด

2. แตกต่างด้วย “การตกแต่งร้านค้า” การตกแต่งภายในร้านเน้นความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า ชั้นวางสินค้าจัดเป็นระเบียบเรียบร้อย ใช้ชั้นวางสีสันสดใส เพิ่มบรรยากาศด้วยเสียงเพลง และ กลิ่นหอม ส่วนการตกแต่งภายนอกร้านเน้นสีสันสดใสแปลกตา หรือใช้วัสดุท้องถิ่นมาตกแต่งร้าน เป็นต้น

3. แตกต่างด้วย “การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน” ก็คือ การเป็นศูนย์การในการกระจายข่าวสาร การจัดกิจกรรมคืนกำไรให้ชุมชน และการทำบุญ บริจาคในโอกาสต่างๆ เป็นต้น