You're Here : Home บทความ ชั้นวางสินค้า สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดชั้นวางสินค้า
สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดชั้นวางสินค้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

           การจัดวางสินค้าบน ชั้นวางสินค้า เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีสำคัญในการจูงใจลูกค้าให้เลือกซื้อสินค้าต่างๆได้มากหรือน้อยนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

dc_pos3

1. ความพึงพอใจของลูกค้า

2. จัดสินค้าไว้ในบริเวณที่เราจะขาย

3. จัดสินค้าไว้ในระดับสายตาให้มากที่สุด

4. จัดสินค้าด้านหน้าบนชั้นวางสินค้าให้เต็มอยู่เสมอ

5. ชั้นวาง สามารถปรับระดับตามขนาดของสินค้าได้

6. การใช้กล่องหนุนสินค้าให้ดูงดงามแม้จะมีสินค้าไม่มากนัก

7. สินค้ามาก่อนต้องขายก่อน เนื่องจากเราต้องขายสินค้าเก่าก่อนสินค้าใหม่เสมอ ควรวางสินค้ามาก่อนไว้แถวหน้า และทำสินค้าที่มาก่อนให้ดูสดใสสะอาดเหมือนสินค้าใหม่อยู่เสมอ

8. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ผงซักฟอกมีหลายยี่ห้อ และหลายขนาด ควรจัดให้เป็นระเบียบสะดวกในการเปรียบเทียบของลูกค้า ดังนั้นสินค้าที่เหมือนกันควรเอาไว้ด้วยกัน ควรจัดตามแนวนอน และอยู่ในระดับเดียวกัน


 

9. ป้องกันหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของสินค้า โดยการจัดวางผังทางเดินภายในร้านให้ลูกค้าเดินไปมาได้สะดวก แต่ก็มีข้อเสีย คือ สินค้าบางอย่างอาจบุบสลายหรือชำรุดหรืออาจถูกขโมยได้ง่าย โดยในแต่ละปีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าโดยทั่วไปมักมีสินค้าขาดหายจากการถูกลักขโมยเป็นมูลค่านับแสนบาท 

10. สินค้าที่สูญหายเพราะถูกหยิบฉวยและเหตุอื่นๆ เรียกว่าการรั่วไหลของสินค้า เจ้าของกิจการจะต้องมีมาตรการมาควบคุมการรั่วไหลให้มากที่สุดการจัดวางสินค้า จึงต้องเป็นไปในแนวทางที่เป็นการป้องกันการรั่วไหลได้ด้วย คือ หยิบก็ง่าย หายก็รู้ สินค้าที่บุบหรือชำรุด ใกล้หมดอายุควรจัดเป็นสินค้าลดราคาพิเศษ ล้างสต็อกด้วยการจัดแยกขายไว้ต่างหาก

 

การจัดวางสินค้าบน ชั้นวางสินค้า เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีสำคัญในการจูงใจลูกค้าให้เลือกซื้อสินค้า เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
ความพึงพอใจของลูกค้า
จัดสินค้าไว้ในบริเวณที่เราจะขาย
จัดสินค้าไว้ในระดับสายตาให้มากที่สุด
จัดสินค้าด้านหน้าบนชั้นวางสินค้าให้เต็มอยู่เสมอ
ชั้นวาง สามารถปรับระดับตามขนาดของสินค้าได้
การใช้กล่องหนุนสินค้าให้ดูงดงามแม้จะมีสินค้าไม่มากนัก
สินค้ามาก่อนต้องขายก่อน เนื่องจากเราต้องขายสินค้าเก่าก่อนสินค้าใหม่เสมอ ควรวางสินค้ามาก่อนไว้แถวหน้า และทำสินค้าที่มาก่อนให้ดูสดใสสะอาดเหมือนสินค้าใหม่อยู่เสมอ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ผงซักฟอกมีหลายยี่ห้อ และหลายขนาด ควรจัดให้เป็นระเบียบสะดวกในการเปรียบเทียบของลูกค้า ดังนั้นสินค้าที่เหมือนกันควรเอาไว้ด้วยกัน ควรจัดตามแนวนอน และอยู่ในระดับเดียวกัน
ป้องกันหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของสินค้า โดยการจัดวางผังทางเดินภายในร้านให้ลูกค้าเดินไปมาได้สะดวก แต่ก็มีข้อเสีย คือ สินค้าบางอย่างอาจบุบสลายหรือชำรุดหรืออาจถูกขโมยได้ง่าย โดยในแต่ละปีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าโดยทั่วไปมักมีสินค้าขาดหายจากการถูกลักขโมยเป็นมูลค่านับแสนบาท
สินค้าที่สูญหายเพราะถูกหยิบฉวยและเหตุอื่นๆ เรียกว่าการรั่วไหลของสินค้า เจ้าของกิจการจะต้องมีมาตรการมาควบคุมการรั่วไหลให้มากที่สุดการจัดวางสินค้า จึงต้องเป็นไปในแนวทางที่เป็นการป้องกันการรั่วไหลได้ด้วย คือ หยิบก็ง่าย หายก็รู้ สินค้าที่บุบหรือชำรุด ใกล้หมดอายุควรจัดเป็นสินค้าลดราคาพิเศษ ล้างสต็อกด้วยการจัดแยกขายไว้ต่างหาการจัดวางสินค้าบน ชั้นวางสินค้า เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีสำคัญในการจูงใจลูกค้าให้เลือกซื้อสินค้า เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนีความพึงพอใจของลูกค้าจัดสินค้าไว้ในบริเวณที่เราจะขายจัดสินค้าไว้ในระดับสายตาให้มากที่สุดจัดสินค้าด้านหน้าบนชั้นวางสินค้าให้เต็มอยู่เสมอชั้นวาง สามารถปรับระดับตามขนาดของสินค้าได้การใช้กล่องหนุนสินค้าให้ดูงดงามแม้จะมีสินค้าไม่มากนักสินค้ามาก่อนต้องขายก่อน เนื่องจากเราต้องขายสินค้าเก่าก่อนสินค้าใหม่เสมอ ควรวางสินค้ามาก่อนไว้แถวหน้า และทำสินค้าที่มาก่อนให้ดูสดใสสะอาดเหมือนสินค้าใหม่อยู่เสมอความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ผงซักฟอกมีหลายยี่ห้อ และหลายขนาด ควรจัดให้เป็นระเบียบสะดวกในการเปรียบเทียบของลูกค้า ดังนั้นสินค้าที่เหมือนกันควรเอาไว้ด้วยกัน ควรจัดตามแนวนอน และอยู่ในระดับเดียวกันป้องกันหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของสินค้า โดยการจัดวางผังทางเดินภายในร้านให้ลูกค้าเดินไปมาได้สะดวก แต่ก็มีข้อเสีย คือ สินค้าบางอย่างอาจบุบสลายหรือชำรุดหรืออาจถูกขโมยได้ง่าย โดยในแต่ละปีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าโดยทั่วไปมักมีสินค้าขาดหายจากการถูกลักขโมยเป็นมูลค่านับแสนบาทสินค้าที่สูญหายเพราะถูกหยิบฉวยและเหตุอื่นๆ เรียกว่าการรั่วไหลของสินค้า เจ้าของกิจการจะต้องมีมาตรการมาควบคุมการรั่วไหลให้มากที่สุดการจัดวางสินค้า จึงต้องเป็นไปในแนวทางที่เป็นการป้องกันการรั่วไหลได้ด้วย คือ หยิบก็ง่าย หายก็รู้ สินค้าที่บุบหรือชำรุด ใกล้หมดอายุควรจัดเป็นสินค้าลดราคาพิเศษ ล้างสต็อกด้วยการจัดแยกขายไว้ต่างหาก

 

Comments (0)Add Comment

Write comment

security code
Write the displayed characters


busy
 

สินค้า Hot ล่าสุด

ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 150 cm แบบแผ่นชั้น
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 150 cm แบบแผ่นชั้น
2,022.00 บาท
1,800.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 222.00 บาทชั้นวางสิ้นค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 150 cm (หลังตะแกรง)
ชั้นวางสิ้นค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 150 cm (หลังตะแกรง)
3,200.00 บาทชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบตะกร้า(หลังตะแกรง)
ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบตะกร้า(หลังตะแกรง)
3,064.00 บาท
2,700.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 364.00 บาทชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 180 cm แบบตะกร้า
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 180 cm แบบตะกร้า
2,423.00 บาท
2,100.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 323.00 บาทชั้นวางสินค้า หน้าเดี่ยว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบตะกร้า(หลังตะแก
ชั้นวางสินค้า หน้าเดี่ยว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบตะกร้า(หลังตะแก
1,876.00 บาท
1,600.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 276.00 บาทชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังตะแก
ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังตะแก
3,064.00 บาท
2,700.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 364.00 บาทชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังเจาะ
ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังเจาะ
3,363.00 บาท
3,000.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 363.00 บาทชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 180 cm แบบแผ่นชั้น
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 180 cm แบบแผ่นชั้น
2,423.00 บาท
2,100.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 323.00 บาทสถิติการใช้งานเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday233
mod_vvisit_counterYesterday395
mod_vvisit_counterThis week933
mod_vvisit_counterLast week2236
mod_vvisit_counterThis month6851
mod_vvisit_counterLast month9208
mod_vvisit_counterAll days995873

Online (20 minutes ago): 5
Your IP: 54.80.183.100
,
Today: 22 พ.ค. 2018