ผลงานของเรา

ผลงานของทาง ดีเจริญ มาร์เก็ตช็อป

————————————-

ชั้นวางสินค้า แบบ รุ่นประหยัด รุ่นมินิมาร์ท และ รุ่นมาตรฐาน

ติดตั้งให้กับ ร้านค้ามินิมาร์ท ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์สโตร์ ห้างสรรพสินค้า และ อื่นๆ

————————————-

————————————-

————————————-

————————————-

————————————-

————————————-

————————————-

————————————-

————————————-

ผลงานการติดตั้ง ตู้ Stock เหล็กฉาก  ติดตั้งให้กับ  บริษัท โรบินสัน จำกัด ( มหาชน ) 

และ เหล็กฉากชั้นแผ่นไม้ ติดตั้งให้กับ  บริษัท  ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น  จำกัด

————————————-

————————————-

————————————-